SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy

IČ 45246785

číslo účtu

161476309/0800

finanční příspěvek činí 1.600,- Kč ročně za každé dítě, uskutečnění platby do 15. 11. daného roku, do předmětu platby uveďte prosím jméno dítěte a jako variabilní symbol použijte registrační číslo dítěte

e-mailová adresa

srps.ms.nalanu@seznam.cz

Schůzky rodičovského výboru se může zúčastnit kdokoli ze členů SRPŠ. Termíny schůzek a zápisy z nich budou vyvěšovány na nástěnce v přízemí budovy MŠ. Pro jakékoli informace neváhejte kontaktovat kohokoliv ze zástupců SRPŠ.

Prosíme rodiče o prostudování dokumentu Stanovy spolku rodičů a přátel školy.

Členky výboru SRPŠ

JUDr. Markéta Cibulková, Ph.D.
předsedkyně SRPŠ

Ing. Tereza Horáková
pokladní SRPŠ

Ikona Veverky

Tereza Drvotová-Kloubková, Dis.
členka rodičovského výboru

Ikona Žabky

Michaela Kubičková
místopředsedkyně SRPŠ

Ikona Delfini

MUDr. Ludmila Brunerová, PhD.
členka rodičovského výboru

Ikona Ježci

Ke stažení

2019_2020_SRPS_Stanovy.pdf
2019_2020_SRPS_Zapis_ze_schuze.docx