SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy

IČ 45246785

číslo účtu

161476309/5500

finanční příspěvek činí 1.800,- Kč ročně za každé dítě, uskutečnění platby do 15. 11. daného roku, do předmětu platby uveďte prosím jméno a příjmení dítěte a jako variabilní symbol použijte registrační číslo dítěte (stejný VS jako u jiných plateb)

e-mailová adresa

srps.ms.nalanu@seznam.cz

Schůzky rodičovského výboru se může zúčastnit kdokoli ze členů SRPŠ. Termíny schůzek a zápisy z nich budou vyvěšovány na nástěnce v přízemí budovy MŠ. Pro jakékoli informace neváhejte kontaktovat kohokoliv ze zástupců SRPŠ.

Prosíme rodiče o prostudování dokumentu Stanovy spolku rodičů a přátel školy.

Členky výboru SRPŠ

JUDr. Markéta Cibulková, Ph.D.
předsedkyně SRPŠ

Ing. Lucie Pokorná, Ph.D.

členka rodičovského výboru

Ikona Veverky

Mgr. Veronika Sumerauerová

členka rodičovského výboru

Ikona Žabky

Ing. Tereza Horáková

pokladník rodičovského výboru

Ikona Delfini

JUDr. Markéta Cibulková, Ph.D.

předsedkyně rodičovského výboru

Ikona Ježci

Ke stažení

Zápis ze schůzky SRPŠ konané v září 2022
Informace od SRPŠ leden 2021
Využití finančních prostředků SRPŠ v období leden až červen 2021
Zápis ze schůzky SRPŠ konané 21. 9. 2021
Zápis ze schůze SRPŠ 2020/2021
Stanovy_SRPŠ