Kontakt

Adresa:

Mateřská škola Na Dlouhém lánu, příspěvková organizace
Nechanského 589/3
160 00 Praha 6-Vokovice

Telefon:

telefon pro omluvy dětí 773 754 493

telefon do školky

+420 235 361 674

během telefonického oznámení volte číslo:
12 - ředitelna
14 - hospodářka školy
15 - 1. patro (třída Žabky, Ježkové)
16 - 2. patro (třída Veverky, Delfíni)

Ředitelka školy:

Bc. Eva Fulínová

Zástupkyně školy:

Alena Vlčková, Dis.

Důležité:

IČO: 70 92 06 81
ID datová schránka: pm7ku87
Číslo účtu školy: 7031061/0100
Číslo účtu SRPŠ: 161476309/0800
IČO SRPŠ: 45246785

Provozní doba:

6.30 - 17.00 hodin

Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 6.30 do 17.00 hodin. Příchod dětí končí v 8.30 hodin. Při nástupu do MŠ je možné, v rámci adaptace dítěte na prostředí, pobyt rodiče ve třídě po dohodě s pí. učitelkou. Pozdější příchod dítěte je možný na základě dohody rodičů s učitelkou. Dítě je možné po dohodě s učitelkou přivést i v 10,00 hodin. Vyzvedávání dětí po obědě je stanoveno školním řádem od 12.30 do 13.00 hodin. Odpoledne se škola otevírá v 15.00 hodin a uzamyká se v 17.00 hodin.

Kudy k nám

Tramvají číslo 26, 20 stanice Sídliště Červený vrch, dále pak kousek pěšky.
Cesta METREM A do stanice Bořislavka dále kousek pěšky (cca 5min).

Školka je odlehlá od hlavní komunikační sítě.