deti.png
7.9. 2023 

Kroužky

Kroužky v naší školce

V naší školce se pravidelně koná několik zájmových kroužků. Přihlašování do kroužků pro školní rok 2023/2024 probíhá v měsíci září. Veškeré informace naleznete na nástěnce školy v 1. patře.

Přestože v naší mateřské škole každodenně probíhá bohatý výchovný program - děti se učastní mnoha hudebních, výtvarných, recitačních, pohybových, relaxačních, vzdělávacích i dalších aktivit - v odpoledních hodinách nabízíme zvláště pro starší děti několik kroužků, ve kterých mohou dále rozvíjet své zájmy a dovednosti.

Keramika

"Keramika jako rozvoj jemné motoriky a kresebného projevu."

Naším cílem je podpořit děti a rozvinout jejich přirozenou kreativitu dříve, než se setkají se světem pravidel a vzorů. Tak si již snadněji dokáží ustát svůj osobitý styl a projev. Budeme pracovat s keramickou hlínou a lít do sádrových forem.  Budeme barvit s keramickými barvami, engobami, glazurami a využívat  přírodní materiály. Kurzem bude děti provázet zkušená výtvarnice a vystudovaná keramička, která má dlouholetou praxi nejen v užité keramice, ale i ve vedení dětí na keramických kurzech a uměleckých táborech.

Keramický kroužek je určen pro děti od 4 let věku. Kroužek probíhá každé pondělí ve skupinách (max. 10 dětí) a koná se ve školnickém bytě (zadní vchod budovy MŠ přístupný ze zahrady). První skupina začíná ve 13,45 hodin.

Lekce vede paní Mgr. Lucia Kopčáková

Dítě lze přihlásit zápisem do listiny na nástěnce v 1. patře školy, kde také naleznete informace a pokyny k platbě.

Angličtinka pro předškoláky

Kroužek Angličtinka je určen pro předškoláky ze třídy Veverek a Delfínů, v jejichž prostorách se také pravidelně koná. Probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne.  Lekce trvá 45 minut a první skupina začíná ve 13,15 hodin.

S dětmi pracuje paní Mgr. Marcela Benešová.

Kroužek probíhá v rámci projektu Jazyková šestka, a proto 2/3 platby hradí Městská část Praha 6 a 1/3 platby hradí rodiče. Pololetní částka činí 800,- Kč. Dítě je zapotřebí přihlásit přes elektronický formulář  - formulář pro Veverky; formulář pro Delfíny.

Všesportovní kroužek

Sportovní kroužek pro děti ze třídy Veverek a Delfínů zaštiťuje Tatran Střešovice, jehož trenéři docházejí přímo do naší školky, kde s dětmi sportují na naší rozlehlé zahradě, potažmo při nepřízni počasí s dětmi docházejí na sportovní hřiště ZŠ Na Dlouhém lánu. Kroužek se koná se každou středu od 13,15 do 14,30. Lektorem je pan Martin Pánek. Podrobné informace ke kroužku naleznete na nástěnce v 1. patře.

Pro všesportovní kroužek či kroužek keramiky můžete využít příspěvku ve výši 600,- Kč od Městské části Praha 6 v rámci projektu Aktivní město.

Kutilský kroužek

Každé úterý od 14,30 do 15,30 probíhá kutilský kroužek přes Berukroužky.cz, který se koná ve školnickém bytě v místnosti s ponkem, kde si děti s paní lektorkou vyrábí vlastní dřevěné výrobky pomocí řezání, vrtání, zatloukání, šroubování apod. 

Ke stažení

Keramika - info.pdf
Angličtinka.pdf
Harmonogram kroužků.pdf
Všesportovní kroužek s Tatranem