2.9. 2019 

Kroužky

Kroužky ve školce

Podívejte se nabídku našich kroužků, které probíhají přímo v naší školce v odpoledních hodinách.

Věda nás baví

Kroužek je vhodný pro děti od 5 let, probíhá každý čtvrtek od 15.15 do 16.00 h ve školnickém bytě s lektorem Lubomírem Valentou z organizace Věda nás baví, o. p. s. V případě tohoto kroužku je možné využít příspěvku z programu na podporu volnočasových aktivit šestkových dětí Aktivní město, a to ve výši 600,- Kč na dítě.

Na zájmový kroužek Věda nás baví přihlašujte své dítě online.

Angličtina pro předškoláky

Kroužek Angličtinka probíhá vždy v pondělí a ve středu ve 4 skupinách v časových pásmech dle rozpisu našich kroužků.

Na angličtinku přispívá ze 2/3 nákladů MČ Praha 6, nelze na něj tedy žádat příspěvek v rámci Aktivního města. Své dítě přihlaste přímo přes web lektorky Mgr. Marcely Benešové.

Tanečky

Pohybově-hudební kroužek vhodný pro holčičky zajišťuje lektorka organizace Kroužky Michaela Urbanová. Tanečky probíhají vždy ve čtvrtek od 15.00 do 15.45 h.

I v případě tohoto kroužku je možné využít příspěvku z programu na podporu volnočasových aktivit šestkových dětí Aktivní město, a to ve výši 600,- Kč na dítě.

Keramika                                                                                                   

Keramiku zajišťuje lektorka Mgr. Lucia Kopčáková, která kroužky keramiky pro děti vede od roku 1998. Keramika je pro děti nejenom zábavou, ale přispívá k rozvoji jemné motoriky a manuální zručnosti. Jde o jedno z tradičních a prastarých řemesel. Kroužek probíhá ve školnickém bytě vždy v úterý od 13.30 do 14.30 h nebo od 14.30 do 15.30 h.

Také v případě tohoto kroužku je možné využít příspěvku z programu na podporu volnočasových aktivit šestkových dětí Aktivní město, a to ve výši 600,- Kč na dítě.

Na keramiku se děti hlásí zapsáním do přihlašovací tabulky ve školce – na nástěnce zájmových kroužků v 1. patře školy.

Ke stažení

Rozpis kroužků pro školní rok 2019/2020