deti.png
10.9. 2021 

Kroužky

Kroužky v naší školce

V naší školce se pravidelně koná několik zájmových kroužků. 

Přestože v naší mateřské škole každodenně probíhá bohatý výchovný program - děti se učastní mnoha hudebních, výtvarných, recitačních, pohybových, relaxačních, vzdělávacích i dalších aktivit - v odpoledních hodinách nabízíme zvláště pro starší děti několik kroužků, ve kterých mohou dále rozvíjet své zájmy a dovednosti.

Keramika

"Keramika jako rozvoj jemné motoriky a kresebného projevu."

Naším cílem je podpořit děti a rozvinout jejich přirozenou kreativitu dříve, než se setkají se světem pravidel a vzorů. Tak si již snadněji dokáží ustát svůj osobitý styl a projev. Budeme pracovat s keramickou hlínou a lít do sádrových forem.  Budeme barvit s keramickými barvami, engobami, glazurami a využívat  přírodní materiály. Kurzem bude děti provázet zkušená výtvarnice a vystudovaná keramička, která má dlouholetou praxi nejen v užité keramice, ale i ve vedení dětí na keramických kurzech a uměleckých táborech.

Keramický kroužek je určen pro děti od 5 let věku. V případě volných míst se mohou přihlásit i děti mladší. Kroužek probíhá každé pondělí ve skupinách (max. 10 dětí) a koná se ve školnickém bytě (zadní vchod budovy MŠ přístupný ze zahrady). První skupina začíná ve 13.15 hodin. Lekce vede paní Mgr. Lucia Kopčáková.

Ve školním roce se uskuteční 30 lekcí, pololetně se hradí částka 1.600,- Kč. Lze žádat příspěvek přes Aktivní město. Dítě lze přihlásit zápisem do listiny na nástěnce v 1. patře školy.

Angličtinka pro předškoláky

Kroužek Angličtinka je určen pro předškoláky ze třídy Veverek a Delfínů, v jejichž prostorách se také koná. Probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek.  Lekce trvá 45 minut a první skupina začíná ve 13.15 hodin. S dětmi pracuje paní Mgr. Marcela Benešová.

Kroužek probíhá v rámci projektu Jazyková šestka, a proto 2/3 platby hradí MČ Praha 6 a 1/3 platby hradí rodiče. Pololetní částka činí 600,- Kč. Dítě je zapotřebí přihlásit přes elektronický formulář zaslaný emailem třídními učitelkami.

Všesportovní kroužek

Sportovní kroužek pro děti ze třídy Veverek a Delfínů zaštiťuje Tatran Střešovice, jehož trenéři docházejí přímo do naší školky, kde s dětmi sportují na naší rozlehlé zahradě. Koná se každou středu od 13.30 do 14.30 hodin ve 2 skupinách. Lektorem je pan Martin Pánek.

Lekce probíhají od 6.10.2021 do 8.6.2022. Platbu lze provést pololetně, kdy se v 1. pololetí hradí částka 1.300,- Kč a ve 2. pololetí částka 1.500,- Kč, ale kroužek lze také zaplatit jednorázově částkou 2.500,- Kč. Děti se přihlašují vyplněním přihlášky přiložené níže, kterou rodiče předají třídním učitelkám. Lze žádat o příspěvek přes Aktivní město, kde je kroužek veden pod názvem Florbal.

Kroužek individuální logopedie a grafomotoriky

Kroužek probíhá od října každé úterý mezi 13.00 a 16.30 formou individuálních  lekcí ve školnickém bytě. S dítětem je přítomen jeho rodič.  S dětmi pracuje paní Mgr. Kateřina Tesárková

Platba za 1. pololetí činí 1.900,- Kč a zahrnuje 16 individuálních lekcí. 

 

Ke stažení

Všesportovní kroužek s Tatranem
Angličtinka