Letní školička
12.6. 2020 

Letní akce

ORGANIZACE PRÁZDNIN

Letní provoz

Letní provoz se sportovním zaměřením proběhne  7. 7. 2020–10. 7. 2020. Částka k zaplacení za letní provoz je 1.220, – Kč (4 dny, 1.000 Kč školné, 220 Kč stravné). Termín splatnosti je 31. 5. 2020. Číslo účtu je: 7031061/0100. Do zprávy pro příjemce platby prosím uveďte "Letní provoz".

Letní provoz pořádáme pro děti od 3 do 7 let, u tříletých dětí je podmínkou, aby již navštěvovaly MŠ.

Cíle Letního provozu se sportovním zaměřením

  • sportovní činnosti k procvičení koordinace pohybu, obratnosti, mrštnosti, hrubé i jemné motoriky
  • chceme u dětí rozvíjet radost z pohybu a chuť se hýbat
  • budeme zařazovat pobyt na čerstvém vzduchu v co největší míře
  • budeme zapojovat také relaxační a kreativní aktivity. Užívat si pospolitosti.

Organizace: budova školy, třídy (žebřiny, horolezecká stěna, TV soupravy...) - školní zahrada a blízké okolí školy (mlhoviště a proutěné převlékárny, pískoviště, hřiště na míčové hry).

Letní školička

Letní školička proběhne 13. 7. 2020–17. 7. 2020. Částka k zaplacení za Letní školičku je 1.970,– Kč (5 dní včetně stravného). Termín splatnosti je 31. 5. 2020. Číslo účtu je: 7031061/0100. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte "Letní školička".

Letní školička je určena pro děti od 3 do 9 let, u tříletých dětí je podmínkou, aby již navštěvovaly MŠ.

Letní provoz a Letní školička jsou určeny i pro děti z ostatních MŠ a pro starších sourozence dětí.

Cíle Letní školičky

Během tohoto prázdninového týdne procestujeme celý svět! Hlavním cílem školičky je seznámení dětí se životem v exotických zemích. V každé zemi, kterou navštívíme a budeme se ji snažit prozkoumat, se dozvíme nové poznatky. Projekt disponuje bohatou nabídkou zajímavých činností, které dětem přiblíží etnikum a kulturní odlišnosti jednotlivých zemí.

Na Letní školičce máme aktuálně 2 volná místa. V případě zájmu piště na e-mail Kateřiny Klusáčkové.

Běžný provoz

Bude prodloužen od 20. 7. do 31. 7. 2020.

Školné na 14 dní bude jen pro přihlášené děti z naší MŠ. Částka se skládá ze školného a stravného a je rozdělena následujícím způsobem:

Předškoláci platí pouze stravné - 220,– Kč/týden, pokud se předškolák hlásí na týden, 440,– Kč, pokud se předškolák hlasí na 14 dní.

Ostatní děti z naší školky hradí 880,– Kč (440,– Kč školné + stravné 440,– Kč.)

Termín splatnosti je 30. 6. 2020, uveďte varianilní symbol tak, jak jste zvyklí u jiných plateb. Číslo účtu je: 7031061/0100. Do zprávy pro příjemce platby prosím uveďte "Běžný provoz".

Běžný provoz naší MŠ není možný pro děti z ostatních MŠ a pro starší sourozence.

Ostatní, kteří nevyužijí prodloužení prázdninového provozu, budou od platby školného osvobozeni.