10.9. 2021 

Kroužky

Kroužky v naší školce

V naší školce se pravidelně koná několik zájmových kroužků. 

Keramika

Keramický kroužek je určen pro děti od 5 let věku. V případě volných míst se mohou přihlásit i děti mladší. Kroužek probíhá každé pondělí ve skupinách (max. 10 dětí) a koná se ve školnickém bytě (zadní vchod budovy MŠ přístupný ze zahrady). První skupina začíná ve 13.15 hodin. Lekce vede paní Mgr. Lucia Kopčáková.

Ve školním roce se uskuteční 30 lekcí, pololetně se hradí částka 1.600,- Kč. Lze žádat příspěvek přes Aktivní město. Dítě lze přihlásit zápisem do listiny na nástěnce v 1. patře školy.

Angličtinka pro předškoláky

Kroužek Angličtinka je určen pro předškoláky ze třídy Veverek a Delfínů, v jejichž prostorách se také koná. Probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek.  Lekce trvá 45 minut a první skupina začíná ve 13.15 hodin. S dětmi pracuje paní Mgr. Marcela Benešová.

Kroužek probíhá v rámci projektu Jazyková šestka, a proto 2/3 platby hradí MČ Praha 6 a 1/3 platby hradí rodiče. Pololetní částka činí 600,- Kč. Dítě je zapotřebí přihlásit přes elektronický formulář zaslaný emailem třídními učitelkami.

Všesportovní kroužek

Sportovní kroužek pro děti ze třídy Veverek a Delfínů zaštiťuje Tatran Střešovice, jehož trenéři docházejí přímo do naší školky, kde s dětmi sportují na naší rozlehlé zahradě. Koná se každou středu od 13.30 do 14.30 hodin ve 2 skupinách. Lektorem je pan Martin Pánek.

Lekce probíhají od 6.10.2021 do 8.6.2022. Platbu lze provést pololetně, kdy se v 1. pololetí hradí částka 1.300,- Kč a ve 2. pololetí částka 1.500,- Kč, ale kroužek lze také zaplatit jednorázově částkou 2.500,- Kč. Děti se přihlašují vyplněním přihlášky přiložené níže, kterou rodiče předají třídním učitelkám. Lze žádat o příspěvek přes Aktivní město, kde je kroužek veden pod názvem Florbal.

Kroužek individuální logopedie a grafomotoriky

Kroužek probíhá od října každé úterý mezi 13.00 a 16.30 formou individuálních  lekcí ve školnickém bytě. S dítětem je přítomen jeho rodič.  S dětmi pracuje paní Mgr. Kateřina Tesárková

Platba za 1. pololetí činí 1.900,- Kč a zahrnuje 16 individuálních lekcí. 

Děti, které nemohou z jakéhokoliv důvodu výše uvedené zájmové kroužky navštěvovat, a děti mladší 5 let se však u nás také nenudí. Náš pedagogický sbor dbá na to, aby dětem bylo denně dopřáno mnoho hudebních, výtvarných, recitačních, pohybových, relaxačních, vzdělávacích i dalších aktivit.

Ke stažení

Všesportovní kroužek s Tatranem
Angličtinka