tridni-schuzky-obrazek.png
19.9. 2022 

Třídní schůzka

Vážení rodiče,

třídní schůzka a schůzka SRPŠ se uskuteční ve středu 21. 9. 2022 od 17 hodin ve třídě Veverek ve 2. patře budovy. Prosíme vás o osobní účast nebo vyplnění plné moci (k dispozici ve třídách) k hlasování, jelikož se bude jednat o výši příspěvku SRPŠ a bude se hlasovat o nových členech spolku.

Děkujeme.