IMG_20220523_094243.jpg
23.5. 2022 

Úspěch naší školky

V zimních měsících se paní asistentka Tereza s třídou Delfínů přihlásila do celostátního projektu Srdce s láskou darované. Ten je zaměřen na podporu tradičních morálních hodnot. Letos děti vyráběly andílky strážné pro pacienty z Léčebny dlouhodobě nemocných ve Fakultní nemocnici Motol, kde je také osobně předaly zdravotníkům a ti poté imobilním pacientům. Druhý den poslala tisková mluvčí fotografie seniorů, kteří drží andílky v rukách a jsou moc potěšeni. To pro děti byla velká odměna. Uběhlo několik měsíců a my na soutež zapomněli...

Jaké bylo naše překvapení, když paní asistentce o víkendu zazvonil telefon a v něm se představila zakladatelka a organizátorka projektu, paní Jana Jenšíková se zprávou, že se Delfíni umístili na prvním místě v kategorii mateřských škol a 1. a 2. tříd základních škol celé České republiky!

Abychom však dětem nepokazili moment překvapení, sdělila jim pouze, že jsou ve finále, které slavnostně proběhne dne 20. 6. 2022 v Poslanecké sněmovně České republiky za přítomnosti všech finalistů z celé republiky, pana ministra práce a sociálních věcí a herců z divadla Ypsilon. Teprve zde se děti dovědí, že jsou absolutními vítězi vybranými odbornou porotou a převezmou ceny.

Chtěli jsme se s vámi o tuto skvělou zprávu podělit, ale současně prosíme o neprozrazení dětem.

Pro potěchu přidáváme fotografii zachycující radost dětí z chvíle, kdy se dověděly, že jsou ve finále....

Fotogalerie