8.4. 2021 

Naše školka bude otevřena pro předškoláky

Naše školka bude otevřena v plné provozní době od 6.30 do 17.00 hodin.

Povinné testování

Podmínkou je absolvování antigenního testu každé pondělí a čtvrtek.
Děti budou testovány výtěrem z kraje nosu - výtěr provede rodič (pokud byste se báli, pomůžeme vám). Následně odevzdá výtěrovku k testování personálu školky a 15 minut vyčká s dítětem na zahradě školky. Pokud bude test dítěte negativní, s rodičem se v šatně převlékne, odloží roušku a pod schodištěm bude po změření teploty předáno učitelce, která ho zavede do třídy. V budově školy rodiče nosí respirátor.
 
Prosím, počítejte v testovacích dnech s dostatečnou časovou rezervou (cca 20 minut) a s teplým oblečením pro sebe i děti, aby pro vás čekání bylo pokud možno příjemné.
 
Testování začíná v 6.30 h, končí v 8.15 h.
 
  • Děti, které prodělaly covid a donesou o tom lékařské potvrzení, se dalších 90 dnů nemusejí testovat.
  • Budou akceptovány výsledky PCR testů, pokud donesete doklad, toto testování stačí jedenkrát za týden.
  • Také bude možné otestovat dítě pod dozorem pedagoga vlastním doneseným testem. (Jen moc prosíme, nepoužívejte testy ze slin, tzv. lízátkové a podobné, víme úplně spolehlivě, že jsou naprosto nespolehlivé! Chráníte tím zdraví dítěte svého i všech ostatních.) Naše výtěrové testy by měly mít dostatečnou citlivost při minimálním zásahu do komfortu dětí.

Informace o testování pro rodiče

Před testováním vašich dětí doporučujeme prostudovat edukační stránky o testování na COVID-19.

Organizace práce a rozdělení do tříd

Děti budou rozděleny do skupin po maximálně 15 dětech, výchovný program bude ve všech třídách předškolácký. S dotazy se obracejte na paní ředitelku, případně na třídní učitelky.

Distanční výuka i pro mladší děti

Od pondělí 12. 4. 2021 budou mít děti, které nejsou předškoláci a nemohou tak nastoupit do školky, dobrovolnou distanční výuku.

Velikonoční hra

Hra Velikonoční putování okolo školky bude v provozu do něděle 11. 4. aby si ji mohli projít i ti, kteří se vrátí do Prahy od babiček a dědečků.
 

Platby

Prosíme, aby si rodiče nepředškoláků zastavili trvalé příkazy na platbu školného a stravného, aby vám nevznikaly zbytečně vysoké přeplatky. Přeplatky za druhé pololetí školního roku 2021 budou vráceny v červenci. Přeplatky za první pololetí jsou vraceny v současné době - děkujeme za pochopení situace naší paní hospodářky, která je v dlouhodobé pracovní neschopnosti.
 

Krizové ošetřovné

Pokud je pro dítě školské zařízení otevřené, což pro předškoláky je, rodičům předškoláků zaniká nárok na ošetřovné, pokud dítě do školky nepošlou. Rodiče dětí, pro něž je MŠ stále uzavřena mají nárok na krizové ošetřovné. Formuláře - žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení - jsou dostupné na webu MPSV. Školka žádné žádosti o ošetřovné nepotvrzuje, formulář vyplníte online zpětně za daný kalendářní měsíc, je potřeba znát pouze adresu a IČO školky.
 

Těšíme se na setkání alespoň s předškoláky

Tým MŠ