2.9. 2019 

Úplata za školní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání 2019/2020

Vážení rodiče,

výše částečné úhrady neinvestičních výdajů /úplata/ za předškolní vzdělávání vždy vychází z čerpaných výdajů za předcházející kalendářní rok. Pro určení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 to jsou výdaje čerpané za kalendářní rok 2018.

Ve výdajích jsou zahrnuté veškeré neinvestiční výdaje na provoz MŠ (energie - teplo, voda, elektřina; nájem, veškeré služby, nákupy, opravy a udržování).

Pro školní rok 2019/2020 byla vypočítaná úplata za předškolní vzdělávání 880,– Kč měsíčně. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.   

 

         Bc. Eva Fulínová, ředitelka MŠ

         V Praze dne 25. 8. 2019