7.9. 2020 

Pozvánka na schůzi SRPŠ

Pozvánka

na schůzi Spolku rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6

Identifikační číslo spolku: 45246785, se sídlem Mateřská škola Na Dlouhém lánu, Nechanského 589/3, 160 00 Praha 6-Vokovice, která se koná v

pondělí 21. 9. 2020 od 17.00 h. na zahradě Mateřské školy na Dlouhém lánu, Nechanského 3/589, Praha 6

Program:

  1. Zahájení schůze, usnášeníschopnost
  2. Představení činnosti SRPŠ obecně a za minulý rok
  3. Hospodaření SRPŠ, schválení výsledku hospodaření, rozpočet na školní rok 2020/2021
  4. Hlasování o výši příspěvku na školní rok 2020/2021
  5. Volba členů rodičovského výboru
  6. Ostatní

Jménem rodičovského výboru dne 7.9.2020

Předseda: JUDr. Markéta Cibulková, Ph.D.

Pokladník: Ing. Tereza Horáková

 

Pozn. schůze SRPŠ bude součástí třídních schůzek rodičů