3.9. 2020 

Organizace školního roku 2020/2021 v souvislosti s COVID-19

Prosíme vás, abyste nadále ve vnitřních prostorách školy nosili roušky. Při vstupu do budovy vždy použijte desinfekci.

Jelikož nesmí docházet k míšení třídních kolektivů, až do odvolání neprobíhá odpolední spojování tříd, děti z různých tříd se nepotkávají ani na zahradě. Opět museli přistoupit k sektorům pro jednotlivé třídy. Ze stejného důvodu vás žádáme, abyste se sourozenci dětí z jiných kolektivů (ZŠ, MŠ nebo dětských skupin) nedocházeli až do tříd a nezdržovali se s nimi v prstorách školy. Prosíme, aby školní děti zůstaly před vchodem do školky, menší děti berte s sebou - pokud zvládnou - s rouškou (rouška je ve vnitřních prostorách povinná pro děti od 2 let).

Všechny doprovázející děti do naší školky žádáme, aby se ve školce zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou.

Nadále sledujte vládní opatření, web Ministerstva zdravotnictví - semafor, web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a web Městské části Prahy 6, našeho zřizovatele.

Děkujeme za spolupráci

kolektiv MŠ