Letní školička
27.6. 2021 

Letní školička a běžný letní provoz

ORGANIZACE PRÁZDNIN

Letní školička

Letos o prázdninách proběhne Letní školička v termínu od 1. 7. 2021 do 9. 7. 2021 (čt, pá před víkendem a st, čt, pá po červencových svátcích) za 2.000 Kč včetně stravného pro děti od 3 do 10 let, tedy i pro sourozence našich dětí nebo pro děti z Prahy 6. Na Letní školičku můžete žádat o příspěvek 600 Kč v rámci Aktivního města.

Letošním tématem jsou Olympijské hry.

Na Letní školičku preferujeme přihlášení online. Na LŠ je vyžadováno Potvrzení o zdravotní způsobilosti, Prohlášení o bezinfekčnosti a Prohlášení k osobním údajům.Tyto dokumenty prosím odevzdejte v den nástupu na Letní školičku.

Personální obsazení

Děti budou rozděleny do 2 tříd.

Třída 1 - učitelky: Radka Múdrá, Kristina Navrátilová, školní asistentka: Pavla Pexiederová

Třída 2 - učitelky: Alena Lokvencová, Tereza Drvotová Kloubková

Tyto paní učitelky tvořily program LŠ.

Kontaktní osoba LŠ: Kristina Navrátilová

Provozní doba

7.30-17.00 hodin

Školka otvírá v 7.30 hodin, příchod dětí je možný do 8.30 hodin do třídy, poté začíná společný program. V 17 hodin se budova školky uzamyká.

Hodnocení Letní školičky

Prosíme účastníky letošní LŠ, aby vyplnili online anonymní hodnotící dotazník.

Antigenní testování

Vzhledem ke složení dětí na Letní školičce, kde budou děti  z různých kolektivů, bude během LŠ probíhat 2x týdně testování (první den LŠ - ve čtvrtek 1. 7. 2021 a dále pak ve středu 7. 7. 2021). Zohledňujeme přání některých rodičů k zajištění bezpečného prostředí na LŠ před plánovanými dovolenými a věříme, že toto opatření přispěje ke snížení rizika případné povinné karantény v době letních prázdnin, pokud by bylo v kolektivu dětí některé nedetekované covid-pozitivní dítě. K dispozici budou antigenní testy na přítomnost viru SARS-COVID-19. Děkujeme za pochopení.

Informace k platbám

Termín splatnosti byl 28. 5. 2021, platba bude bezhotovostní, účet č. 7031061/0100, VS 82021, do předmětu uveďte prosím jméno dítěte).


Bežný letní provoz

Dále pak proběhne Letní provoz v termínu od 12. 7. 2021 do 16. 7. 2021 za 500 Kč školné + 210 Kč stravné (děti od 3 do 6 let) a 250 Kč stravné (děti sedmileté) - celkem 710 Kč pro děti od 3 do 6 let a 750 Kč pro děti sedmileté. Letní provoz je určen pouze dětem z naší školky. Jde o prázdninové pokračování školní docházky našich dětí - není vyžadováno potvrzení od lékaře ani o bezinfekčnosti ani třeba vyplňovat prohlášení k osobním údajům.

Na Letní provoz preferujeme přihlášení online.

Letní provoz se uskuteční na základě aktuálně platných protiepidemických opatření. Tématem týdne bude: Voda sladká a slaná.

Personální obsazení

Děti budou rozděleny do 2 tříd.

Třída 1: učitelky: Eliška Folcová, Hana Matoušková, asistentka pedagoga: Kateřina Klusáčková

Třída 2: učitelky: Markéta Mašková, Martina Šiklová, školní asistentka: Pavla Pexiederová

Provozní doba

7.30-17.00 hodin

Školka otvírá v 7.30 hodin, příchod dětí je možný do 8.30 hodin do třídy, poté začíná společný program. V 17 hodin se budova školky uzamyká.

Informace k platbám

Termín splatnosti byl 28. 5. 2021, platba bude bezhotovostní, účet č. 7031061/0100, VS 82021, do předmětu uveďte prosím jméno dítěte).

Kontaktní osobou BLP je Kateřina Klusáčková.

 

Ke stažení

Přihláška na Letní školičku 2021
Program Letní školičky 2021