14.5. 2020 

Znovuotevření naší školky a očekávaný soubor hygienckých opatření

Vážení rodiče,

vzhledem k hygienickým, prostorovým a pedagogickým možnostem nastavuji podmínky pro provoz znovuotevření MŠ Na Dlouhém lánu takto:

 • Při nástupu dítěte odevzdejte aktuální Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, paní učitelce ve třídě. Připravte si jej prosím.
 • Provoz školy do konce června bude upraven: od 7.30 do 17.00 z důvodu doporučení nespojovat třídy. Rodiče, kteří by potřebovali přivést dítě v dřívějších ranních hodinách, informujte prosím, ředitelku školy. Vyřešíme to.

Počty nahlášených dětí ve třídách:

Žabky      17 dětí

Ježci        15 dětí

Veverky   14 dětí

Delfíni       21 dětí

Všichni rodiče se ještě neohlásili.

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit! Rodiče jsou povinni upozornit školu na jakoukoliv změnu ve zdravotním stavu dítěte! Děti roušky v MŠ nenosí.
 • Rodiče mají povinnost v budově MŠ nosit roušku a při vstupu do MŠ si vydezinfikovat ruce, dodržovat bezpečné rozestupy. Doprovod dětí minimalizujte na jednu osobu.
 • Do šaten vstupujte jednotlivě, maximálně dvě rodiny (počítejte s možností zdržení), po předání dítěte urychleně opusťte prostory školy. Okna v šatnách budou otevřená.
 • Bude zaveden zdravotní filtr - kontrola zdravotního stavu dětí, měření tělesné teploty – při vstupu do budovy, před svačinkou, případně po obědě.
 • Dítě s příznaky jakéhokoli onemocnění nebude do školky přijato! Pokud se příznaky onemocnění projeví u dítěte během dne, bude dítě izolováno od ostatních a rodiče budou povinni si své dítě co nejdříve vyzvednout. Vyplní „Záznam o zdravotním stavu dítěte“.
 • Každé dítě je povinné po příchodu do třídy si důkladně umýt ruce teplou vodou a mýdlem.  Prvních 14 dní provozu budeme používat pouze papírové ručníky, dále rozhodneme podle situace, zda používat látkové ručníky, které budeme měnit 2x za týden. Ve třídách budou stále otevřená okna. Rodiče do třídy vstupovat nebudou.
 • Většina aktivit - pokud to počasí dovolí - bude probíhat na školní zahradě, zajistěte prosím vhodné oblečení a obutí podle aktuálního počasí, čisté oblečení do třídy a jiné na zahradu, náhradní oblečení pro případ ochlazení, pokrývku hlavy proti slunci, ve slunečné dny děti namažte opalovacím krémem.
 • Prostor zahrady bude rozdělen na jednotlivé sektory, třídy budou odděleny. Rovněž v chodbách MŠ se třídy nebudou potkávat.
 • Výchovný program bude probíhat v dopoledních hodinách, prosíme rodiče, kteří mohou, aby vyzvedávali své děti po obědě!
 • V šatnách se pohybujte jednotlivě, po vyzvednutí dítěte urychleně opusťte areál MŠ!

 

Těšíme se na Vaše děti a na spolupráci.

Zpracovala: Eva Fulínová, Alena Vlčková, Martina Šiklová

 

Odkazy

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

Jak mluvit s dětmi o Coronaviru

Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru

Ke stažení

Soubor hygienických a režimových opatření - AntiCovid
Čestné prohlášení
Metodika MŠMT ke znovuotevření školek