Dane
6.1. 2020 

Potvrzení o výši vynaložených údajů za umístění vyživovaného dítěte v MŠ

Vážení rodiče NEPŘEHLÉDNĚTE - SLEVA NA DANI!

v případě, že budete požadovat po mateřské škole POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU VČETNĚ MŠ PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA, vydané podle ust. § 38l odst. 2 písm. f)zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů dodržujte následující doporučení:

  • příslušný formulář najdete na webu školy v Info pro rodiče a v tištěné podobě na poličce u ředitelny
  • vyplněný formulář předejte paním učitelkám ve třídách
  • kolonku zaplacena částka ve výši potvrzuje i vypočítává hospodářka školy (zákonný zástupce částku nevyplňuje)
  • potvrzený formulář obdržíte zpět obratem nebo do čtyř pracovních dnů ve třídě Vašeho dítěte
  • na každé dítě lze uplatnit daňovou slevu pouze 1x, škola tedy potvrdí a vydá příslušný formulář na dítě pouze jednou
  • potvrzení formuláře neodkládejte a zajistěte si ho včas

        V Praze dne 08. 01. 2020                                                                                                                                                    

                                                                                                            Bc. Eva Fulínová - ředitelka školy

Ke stažení

Potvrzení o výši vynaložených údajů za umístění vyživovaného dítěte v MŠ