Daně
13.1. 2022 

Sleva na dani za rok 2021

Vážení rodiče, budete-li od MŠ požadovat „POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU VČETNĚ MŠ PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA“, dodržujte prosím následující doporučení:

  • příslušný formulář najdete níže v příloze v dokumentu pdf a v tištěné podobě na poličce u ředitelny
  • vyplněný formulář předejte paní učitelkám na třídách
  • kolonku zaplacena částka ve výši … potvrzuje hospodářka školy (zákonný zástupce ji nevyplňuje)
  • potvrzený formulář obdržíte zpět do 2 pracovních dnů na třídě Vašeho dítěte
  • na každé dítě lze uplatnit daňovou slevu pouze 1x

                                                                                                                      Děkujeme za spolupráci.

        V Praze dne 13. 01. 2022                                                                                                                                                    

                                                                                                            Bc. Eva Fulínová - ředitelka školy

Ke stažení

Sleva na daně informace pro rodiče
Potvrzení k daním