dron1.jpg
7.9. 2021 

Třídní schůzky

Setkání proběhne na zahradě naší školky. Paní ředitelka představí pedagogický sbor. Pohovoří paní hospodářka, vedoucí školní kuchyně a lektoři zájmových kroužků. Paní ředitelka poskytne důležité informace k provozu školy. Pověřená paní učitelka sdělí, jaké jsou na letošní školní rok naplánované akce. Budete informováni o projektu Adopce na dálku. V rámci třídních schůzek naší mateřské školy se současně koná schůze SRPŠ, jehož činnost představí jeho předsedkyně. V příloze tohoto článku naleznete oficiální pozvánku na třídní schůzky a také dokument SRPŠ o finančním hospodaření spolku ve školním roce 2020/2021.

Těšíme se na vás.

Ke stažení

Využití finančních prostředků SRPŠ v období leden až červen 2021
Pozvánka na třídní schůzky MŠ a na schůzi SRPŠ