MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU

Naše školka

 
         
 
 

 
 
TEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLKY
 
O nás
NAŠE MOTTO: "Stonožka nám hlídá školku. Vidí kluka, vidí holku, jak přichází zvesela. S pláčem? To by nechtěla."

Mateřská škola má právní subjektivitu.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali: "P U T O V Á N Í   S T O N O Ž K Y   Z A   P O Z N Á N Í M".

Základním pedagogickým dokumentem pro tvorbu školního vzdělávacího programu je „RÁMCOVÝ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“.

Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP PV a vytvořen na základě odborné znalosti a pedagogické praxe kvalifikovaných pedagogů.

Třídy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj, kde jsou zastoupeny veškeré výchovné oblasti napomáhající k přirozenému rozvoji osobnosti dítěte s prioritním zaměřením na prožitek. 

 
Oznámení : Loučíme se s předškoláky dne 15.06.2016

 
Oznámení : ze dne 14.06.2016


NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J.  A. KOMENSKÉHO VYHLÁSILO VÝTVARNOU SOUTĚŽ K PŘÍLEŽITOSTI 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. POD NÁZVEM „KAREL IV. OČIMA DĚTÍ“.


PRÁCE NAŠICH DĚTÍ OCENILA POROTA TAKTO:

2. cena I. kat.-prostorové objekty – keramický kroužek

2. cena kat.IB –výkresy třída Delfínků

čestné uznání kat. IB – třída Žabky

čestné uznání kat. IB – třída Ježečkové

NAŠE ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH:

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání věcných cen proběhne 16. června 2016 od 13.00 v budově Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Valdštejnská 18, Praha 1. Pozvánka k nahlédnutí.

 

 
Oznámení : ze dne 20.05.2016

V letošním roce se naše škola zúčastnila Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2016. Naše škola získala dvě ocenění:

 • medaili  Nik Abramovič 
 • čestné uznání  Ondra Kučera

Je to opravdu velký úspěch, neboť porota vybírala z 5 050 prací z 335 organizací a škol z celé České republiky (celkový počet zaregistrovaných prací byl 18 075 ze 77 zemí) a udělila jen 674 ocenění (69 individuálních medailí, 1 medaile za kolektivní práci, 40 medailí školám za kolekce a 564 čestných uznání). Výsledkovou listinu včetně fotografií oceněných prací naleznete zde: http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/.

Oběma vítězům srdečně gratulujeme.

 
Oznámení : ze dne 19.05.2016

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

ve školním roce 2016 - 2017 se koná ve čtvrtek 26.5.2016 od 16 hodin ve třídě veverek.

 
Oznámení : ze dne 14.04.2016

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MĚSTSKÝ TÁBOR PŘI MŠ 2016
LÉTO S INDIÁNY

TERMÍN KONÁNÍ MĚSTSKÉHO TÁBORA : 11.7. - 15.7. 2016

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA : 1850,- Kč VČETNĚ STRAVNÉHO

POČET DĚTÍ CELKEM : MAXIMÁLNĚ 30 DĚTÍ (DVĚ SKUPINY PO 15ti DĚTECH, V KAŽDÉ SKUPINĚ 2 UČITELKY)

VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ : 4 – 10 LET

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT U PÍ. UČ. PETRÁŇOVÉ (tel. 728 220 772, 235 361 674, mpetranova@centrum.cz)

tiskopisy ke stažení zde.


Michaela Petráňová

 
Oznámení : ze dne 22.03.2016

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Na Dlouhém lánu, Nechanského 3/589, Praha 6 v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 v Mateřské škole Na Dlouhém lánu, Nechanského 3, 160 00 Praha 6 a to takto:

Pořadové číslo
Registrační číslo - KÓD
Rozhodnutí
1.
1652
ANO
2.
1674
ANO
3.
1675
ANO
4.
1668
ANO
5.
1627
ANO
6.
1607
ANO
7.
1606
ANO
8.
1640
ANO
9.
1673
ANO
10.
1637
ANO
11.
1647
ANO
12.
1636
ANO
13.
1646
ANO
14.
1676
ANO
15.
1603
ANO
16.
1654
ANO
17.
1629
ANO
18.
1628
ANO
19.
1643
ANO
20.
1631
ANO
21.
1622
ANO
22.
1672
ANO
23.
1667
ANO
24.
1648
ANO
25.
1633
ANO
26.
1663
ANO

Upozornění pro rodiče:
Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 23.3.2016 v době od 13 do 17 hodin. Zápisový lístek předejte vedení školy.Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.

V Praze dne 22.03.2016

Bc. Eva Fulínová

 
Oznámení : ze dne 08.01.2016

Zápis dítěte do mateřské školy dne 15.03.2016 :
v odpoledním čase od 13 do 18 hodin

Bližší informace naleznete v sekci zápis do MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Na Dlouhém lánu naleznete zde.

 
Oznámení : ze dne 08.01.2016

Vážení rodiče,
někteří z Vás budou požadovat po mateřské škole potvrzení o výši vynaložených výdajů za místění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona.
Doporučený postup mateřské školy:

 1. Formulář najdete na webu školy v sekci - platby ve škole nebo viz. níže.
 2. Vyplněný formulář předejte paní učitelkám na třídě.
 3. Kolonku zaplacena částka ve výši… potvrzuje hospodářka školy

/zákonný zástupce nevyplňuje/

 1.  Potvrzený dokument ředitelkou školy obdržíte zpět do čtyř pracovních dnů, opět u paní učitelek ve třídě Vašeho dítěte.
 2. Potvrzení se vydává jednomu zákonnému zástupci dítěte

Děkuji za spolupráci.

   Eva Fulínová
     

Ke stažení potvrzení:

 
Oznámení : ze dne 21.12.2015

Den otevřených dveří proběhne dne 17.02.2016 :
v dopoledním čase od 09 do 12 hodin
v odpoledním čase od 14 do 17 hodin

Pro rodiče s dětmi připravujeme v tento den od 15,00 – 17,00 také odpolední tvořivou dílničku. Budeme vyrábět, tvořit, hrát si nebo jen tak povídat a poznávat nové kamarády.            

Těšíme se na Vás.

Plakát ke čtení naleznete zde.

 
Oznámení : ze dne 08.09.2015

Vážení rodiče,        

dnes 8. 9. 2015 proběhlo úspěšně kolaudační řízení s malými připomínkami. Je nutné dodat kolaudační komisi ke schválení ještě 3 dokumenty, na kterých pilně pracujeme, aby byl námi avizovaný termín otevření školy dodržen.


Zítra ve středu 9. 9. 2015 proběhne stěhování nábytku a věcí zpět do školy, dále zde budou probíhat dodělávací práce /spárování marmolea, koberce – lepení soklů, lepení rohových lišt atd./, mytí oken aj. Z důvodu lepší koordinace prací bychom uvítali Vaši pomoc se stěhováním zejména ve dnech 10. a 11. 9. 2015 /čtvrtek, pátek/. 
Děkujeme ze spolupráci.                                                 

Eva Fulínová

 
Oznámení : ze dne 03.09.2015

Vážení rodiče,

žádáme Vás tímto o pomoc při vynášení věcí ze sklepa dne 9.9.2015 (středa) od 16,00 do 20,00 hod. Děkujeme za spolupráci.

Děkuji Daniela Ferencová

 
Oznámení : ze dne 01.09.2015

Vážení rodiče, všechny práce v mateřské škole probíhají tak, aby bylo vše připraveno pro kolaudaci. Příští úterý, ve večerních hodinách, Vám pošlu velmi důležitou zprávu o výsledku kolaudačního řízení.

Přeji Vám hezký večer Eva Fulínová

 
Oznámení : ze dne 29.08.2015

Seznam dětí přihlášených na náhradní provoz do ZŠ Na Dlouhém lánu:

1.      Charvát Ondřej

2.      Remešová Magdaléna

3.      Suchan Lukáš

4.      Kučera Ondřej

5.      Kučerová Klára

6.      Chmelařová Veronika

7.      Svojanovský  Josef

8.      Lea Forštová

9.      Tachov Kristiyan

10.    Altynski David

11.    Altynski Štěpán

12.    Bohatá Jana

13.    Sadílková Lada

14.    Fronková Amálie

15.    Potužil Jan

16.    Olejarčik Dominik

17.    Kadlecová Kristýna

18.    Galuška Martin

19.    Ella Vybíralová

20.    Fousek Filip

21.    Pflimpfl Lui

22.    Pflimpfl Haku

23.    Kvasnička Matěj

24.    Marek Mikuláš

25.    Novotná Nela

Děkuji Martina Šiklová

Info o náhradním provozu:

 • Provoz mateřské školy v ZŠ Na Dlouhém Lánu bude od 7 do 17 hodin.
 • Příchody dětí 7:00 až 8:30, vyzvedávání po obědě 12:30 až 13:00, odpoledne 15:15 až 17:00.
 • Vstup hlavním vchodem z ulice Na Dl. Lánu, používejte zvonek označený pro MŠ.
 • Stravné 351,- Kč uhraďte na účet školy 1238061/0100, dvojmístné VS jsou napsané v tabulce za jmény dětí na seznamu. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte. Na přihlášku o stravování (obdržíte 1. 9.) vyplňte své číslo účtu i kód banky pro případné vrácení přeplatku stravného. Stravné se odhlašuje den předem na telefonu 235 350 879 – namluvte na záznamník. Prosíme o včasnou platbu!
 • Připravte dětem tašku na náhradní oblečení, ve škole budou na převlékání pouze lavičky! Veškeré oblečení i obuv dětem podepište! Pyžama nebudeme potřebovat, bačkory ano.
 • Ve škole se chovejte tiše, ve třídách probíhá výuka!
Seznam nově přijatých dětí pro školní rok 2015/2016 naleznete v sekci Informace pro rodiče
 
Oznámení : ze dne 25.08.2015

Vážení rodiče, posílám další informaci o probíhající rekonstrukci a podrobné informace k provozu školy.


Dnes neposílám žádné fotografie, protože  instalace kuchyně a kuchyněk bude probíhat zítra. Dveře se budou osazovat tento týden, krytiny se budou pokládat až koncem týdne, telefony budou zapojeny pravděpodobně koncem příštího týdne, šatny se budou instalovat od 8.9.2015, interaktivní tabule 11.9...

Nyní důležité informace pro rodiče:

 • Termín kolaudace je podle informace generálního dodavatele stavby dohodnutý na 8.9.2015
 • Na 9.9.2015 je objednáno stěhování  školy zpět do budovy
 • Dnes na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že škola bude v provozu od pondělka 14.9.2015 v klasickém čase od 6,30 do 17,00 hod.
 • Pro děti, jejichž rodiče si nemohou zajistit péči o dítě je zajištěn náhradní provoz
 • Prosím maminky na mateřské  dovolené a rodiče dětí, kteří si mohou v těchto devíti dnech zajistit péči o dítě, aby nevyužívali náhradní provoz v této výjimečné situaci
 • Úplata za předškolní vzdělávání bude za měsíc září poměrně snížena. /411 Kč,-/

 

Informace o náhradním provozu MŠ od 1.9.2015:

Náhradní provoz je v  nejnutnějším případě zajištěn v ZŠ Na Dlouhém lánu a v MŠ Čínská    /Dejvice/. Provozní doba  těchto škol je od 7,00 do 17,00 hod. V 8,30 se škola uzamyká.  Kapacita je omezena.
Organizace:  Veškeré informace o přihlašování dětí k náhradnímu provozu má na starosti paní učitelka Martina Šiklová e-mail: siklova.martina@seznam.cztelefon 731007456. Do přihlášky dítěte k náhradnímu provozu, prosím, nezapomeňte připsat adresu bydliště, datum narození dítěte, tel.kontakt na zákonného zástupce.
Přihlášení dítěte posílejte mailem paní učitelce Martině Šiklové nejpozději do pátku 28.8.2015 do 18,00 hod.  Paní učitelky seznam dětí zpracují a rozdělí děti do nabídnutých škol. O děti  ve školách budou pečovat paní učitelky z naší MŠ. Seznamy dětí, které budou nahlášeny k náhradnímu provozu, budou v pátek v pozdějších večerních hodinách zveřejněny na webu školy. Budou tam i informace o platbách v jednotlivých školách. /stravné, školné/
Vybavení dětí sebou: bačkorky, polštářek, věci na převlečení. Strava je zajištěna, hygienické potřeby jsou zajištěny.
Děkuji za pochopení.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí:

Vážení rodiče, jak jsem vás již  informovala na třídní schůzce dne 9.6.2015, že děti mohou být přijaty až po kolaudaci školy, došlo k posunu možného nástupu  vašeho dítěte do MŠ. Velice mne to mrzí, ale bohužel došlo ke zdržení při zahájení rekonstrukce a těchto devět dní chybí při dokončení a předání školy k provozu.
Aby šlo vše co nejsnadněji, je pro rodiče nově přijatých dětí zajištěn informační servis, kdy je možná domluva na adaptační době dítěte přímo s učitelkou, která bude o vaše dítě pečovat.
Seznamy s rozmístěním nově přijatých dětí ve třídách Žabky a Ježci budou na webu školy od středy 26.8.2015. Po tomto datu můžete volat paní učitelce, která bude o vaše dítě pečovat a dohodnout s ní adaptační dobu vašeho dítěte.
Dohoda s paní učitelkou : Třída Žabky – Václava Mařatová, tel: 775681148
                                               Třída Ježci    -  Alena Lokvencová , tel: 606647246     
Děkuji za pochopení.

Poskytování informací pro rodiče:

Paní učitelka Daniela Ferencová : tel. 720201273
Informace poskytujeme od 9,00hod do 17,00 hod.

 • Prosíme rodiče, kteří doma pečovali o květiny po dobu rekonstrukce, o laskavé navrácení v týdnu od 21.9.2015, dříve nebude čas na přesazování květin. Děkujeme
 • Vážení rodiče, pokud byste mohli pomoci škole s vynášením věcí ze sklepa dne 9.9.2015 /středa/od 16,00 do 20,00 hod. budeme velice vděčné za pomoc.  Předpokládám, že  vše poběží podle plánu a nebudeme muset datum posunout, máme čas do 13.9.2015 / to je malé odlehčení na závěr/

Vážení rodiče, chtěla bych vám poděkovat za pochopení, trpělivost, vstřícnost a spolupráci.

Další informace k průběhu rekonstrukce budou zveřejněny v úterý 1.9.2015.

Děkuji Eva Fulínová

 
Oznámení : ze dne 17.08.2015

Vážení rodiče,

posílám třetí informaci o probíhající rekonstrukci. Tento  týden se pokládají dlažby a obklady. Od příštího týdne bude probíhat instalace školní kuchyně, výtahu a malých kuchyněk. Příští týden se také budou pokládat podlahové krytiny a bude se malovat. Termín kolaudace ještě nebyl určen.
Vážení rodiče,  telefony v mateřské škole ještě nejsou zapojeny, není možné se do MŠ dovolat. Veškeré informace vám budu předávat přes webové stránky školy.
Příští týden, v úterý večer, po kontrolním dnu vás budu opět informovat, informace budou podrobnější.  S pozdravem Eva Fulínová

 
Oznámení : ze dne 11.08.2015

Vážení rodiče,

posílám druhou informaci o probíhající rekonstrukci. Přiložené fotografie vypovídají o velkém tempu, které dodavatelská firma nastavila. Běžně je ve škole 28 - 32 řemeslníků i ostatních pracovníků, kteří pracují od rána do večera, včetně sobot a nedělí. Zahajují se práce na obkladech, instalaci svítidel, vybírají se koberce... Ještě je potřeba položit marmoleum do tříd a chodeb, nainstalovat moderní kuchyň i malé kuchyňky, vymalovat, namontovat nábytek do prostoru pro lůžkoviny, nainstalovat šatny a  mnoho dalších prací. V minulé zprávě jsem psala o námitce, která pozastavila práce na několik dní. Na dnešním kontrolním dni ještě nebylo určeno, zda nebo k jakému zdržení při předání stavby dojde. Nyní je nutné připravit vše pro kolaudaci. Jelikož práce vrcholí a začátek školního roku se blíží, další zprávu a informaci pošlu příští týden v úterý po kontrolním dnu.  Vážení rodiče, chtěla bych vám říci, že všichni dělají co mohou, aby školní rok začal co nejdříve.

Přeji Vám i nadále hezké léto, ale s trochu menšími teplotami. Eva Fulínová          

  

                               

 
Oznámení : ze dne 17.07.2015

Vážení rodiče, posíláme první informaci o probíhající rekonstrukci v naší mateřské škole.

Jelikož byla dána námitka na tendr firmou, která nevyhrála, muselo se čekat s vystěhováním školy a následnými bouracími pracemi, podle zákonné lhůty, do 7.7.2015 do půlnoci. 8.7.2015  v 7,00 hodin ráno začalo stěhování školy a také se začalo s bouracími pracemi. Na dnešních fotografiích vidíte stav školy po týdnu probíhající rekonstrukce. Přeji vám hezké léto a věřím, že se začátkem září sejdeme v nové krásné školce.  Eva Fulínová 

 
Oznámení :
Zápis z třídní schůzky ze dne 9.6.2015 rodičů nově přijatých dětí.
 
Oznámení :

Vážení rodiče,
blíží se konec školního roku a s ním i poslední akce, které v něm připravujeme. Rozloučíme se 8. a 10. 6. 2015, kdy proběhnou závěrečné besídky tříd. Vzhledem k rekonstrukci školy neproběhne ani rozloučení se školním rokem na zahradě školy spojený s táborákem. Akci plánujeme uskutečnit v průběhu září 2015 a spojíme ji s prohlídkou školy po její rekonstrukci. Sledujte aktuální info na našich webových stránkách.                                                  Děkujeme.

 
Oznámení :

Vážení rodiče, v mateřské škole proběhne v letních měsících celková rekonstrukce školy. Nástup dětí se uskuteční až po kolaudaci zrekonstruovaných prostor. Veškeré informace obdrží rodiče nově přijatých dětí na třídní schůzce dne 9.6.2015 v 16,00 hodin. Informace o probíhající rekonstrukci budou průběžně v letních měsících zveřejňovány na webu školy.

                                                                                                                                                                                                                                         Bc. Eva Fulínová , ředitelka školy

 
Rozhodnutí o přijetí do MŠ:
Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete zde.
 

 

AKTUALITY

 

V pondělí 1. 6. dopoledne oslavíme DEN DĚTÍ. Čekají nás hry a soutěže na zahradě a snad i odměna.

V úterý 7. 6. pojedou na školní výlet za Karlem IV. Veverky a Delfíni

Ve středu 8. 6. pojedou Ježečkové a Žabky za zvířátky do Zooparku Zájezd u Buštěhradu.

Besídky na závěr školního roku proběhnou:
: u Žabek a Ježečků v pondělí 13. 6.
: u Delfínů a Veverek ve středu 15. 6.

Ve středu 15. 6. v 16:15 začíná na zahradě MŠ zahradní slavnost s rozloučením s předškoláky a táborovým ohněm. Těšíme se na všechny!

Ve čtvrtek 30. 6. končí letošní školní rok!

Všem velkým i malým přejeme
krásné léto a těšíme se na všechny zase v září..

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
web: Bc. Klára Šuvarská